Rehabilitacja Wodzisaw O nas Oferta Masa Galeria Kontakt
stat4u

Rehabilitacja funkcjonalna:

Założeniem rehabilitacji funkcjonalnej jest przywrócenie utraconej w wyniku choroby funkcji czynności dnia codziennego takich jak: chód, wstawanie z krzesła, ubieranie się czy samodzielne picie.

Ten model rehabilitacji jest indywidualnie dobrany do stanu zdrowia pacjenta, kładzie nacisk na problemy konkretnej osoby. Po dokładnym badaniu i diagnozie nasi fizjoterapeuci wspólnie z pacjentem określają cel terapii. W dalszej kolejności oceniamy czy rehabilitacja oraz cele jakie sobie postawiliśmy przebiegają w dobrym kierunku. Fizjoterapeuta dobrze zna cel jaki stawia pacjentowi i potrafi go wytłumaczyć. Takie podejście dobrze wpływa na motywację pacjenta i znacznie przyśpiesza powrót pacjenta do zdrowia.

Rehabilitacja funkcjonalna jest wykorzystywana w wielu schorzeniach neurologicznych jak
i ortopedycznych.


Metoda Cyriax

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax'a, czyli tzw. metoda Cyriax'a jest systemem diagnostyczno-terapeutycznym nakierowanym na pacjenta z dolegliwościami układu ruchu. Precyzyjna diagnostyka i propozycje leczenia stanowią klinicznie potwierdzone sposoby leczenia. Sama w sobie nie wyróżnia się spośród innych metod, które również posiadają swoje hipotezy, własne systemy diagnostyczne oraz sposoby leczenia. Ale jest unikalna w swojej prostocie. Badając minimum, osiągamy maksimum informacji, wykonując niewiele, otrzymujemy doskonałe efekty.

Jednak filozofia dr Cyriax'a obecna jest w wielu metodach, ponieważ był on nauczycielem takich sław jak McKenzie, Kaltenborn, Maitland. System wartości dr Cyriax'a jest wyjątkowy, ale wielu jego znamienitych uczniów dzięki swojej pracy opublikowało metody nazwane później ich imieniem, zapewniając tym samym ewolucje standardów Cyriax'a w wielu kierunkach.

Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a jest leczenie wzorca klinicznego. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informację na temat badanego pacjenta. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie. (tekst pochodzi z www.cyriax.pl)


Metoda PNF

PNF należy do grupy metod reedukacji nerwowo-mięśniowej. Metoda jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Metoda PNF jest wykorzystywana w schorzeniach:

- neurologicznych (m. in. udary, urazy rdzenia kregowego, SM , SLA , ataksja rdzeniowo - móżdżkowa, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona, choroby móżdżku, zaburzenia po zabiegach neurochirurgicznych)

- ortopedycznych (m.in. stany po złamaniach, zwichnięciach skręceniach, po wszczepieniu endoprotezy biodra, kolana, barku, po artroskopii - usunięciu łąkotek, rekonstrukcji ACL, kontuzjach sportowych, uszkodzeniach mięśni, zerwaniu ścięgna Achillesa, po wszelkich zabiegach operacyjnych, amputacjach)

Może być również wykorzystywana w leczeniu wad postawy.


Terapia manualna

Metoda polegająca na diagnozowaniu i manualnym leczeniu zaburzeń narządu ruchu, dysfunkcji kręgosłupa oraz kończyn . Stosowane techniki pozwalają w wielu przypadkach na zwiększenie ograniczonego zakresu ruchomości w stawach, przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych, znaczne zmniejszenie, a nawet całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych.

Działanie terapii manualnej jest długofalowe, może także wpływać na pobudzenie procesów regeneracyjnych, odbywających się wewnątrz organizmu.

W naszym ośrodku stosujemy następujące metody terapii manualnej:

Metoda Mulligana

Metoda Cyriax

Metoda Plaatsmana

Terapię manualną wg standartów IFOMPT


Osteopatia

Osteopatia jest metodą diagnozowania i leczenia opartą na zabiegach manualnych. W sferze diagnostyki polega na analizie ruchomości tkanek jako miary ich stanu funkcjonalnego. W procesie leczenia zaś usuwa przeszkody naturalnej ruchomości tkankowej, wykorzystując wyspecjalizowane techniki manualne, i doprowadza do zdrowia.

MC Kenzie

Metoda McKenzie została opracowana przez nowozelandzkiego fizjoterapeute Robina McKenzie. Obejmuje ona diagnostykę i terapię dolegliwości bólowych kręgosłupa. Według Robina McKenzie długotrwałe utrzymywanie pozycji siedzącej i wielokrotne zgięcia kręgosłupa są przyczyną powstawania zespołów bólowych kręgosłupa; jego metoda polega na zastosowaniu ruchów odwracających mechanizm wywołujący ból.

Twórca metody wyodrębnił trzy różne grupy zespołów chorobowych. Są to zespoły:

- zaburzeń posturalnych

- zaburzeń funkcjonalnych

- zaburzeń strukturalnych

Każdy z zespołów ma określoną lokalizację, charakter i dynamikę bólu. Podczas terapii wykonuje się ruchy w stronę przeciwną od ruchu powodującego ból (np. ćwiczenia przeprostne).

Dla dobrych efektów leczenia niezbędne jest samodzielne wykonywanie ćwiczeń dobranych przez fizjoterapeutę. Aby efekt był długotrwały pacjent musi stosować na co dzień korekcję postawy ciała w połączeniu z profilaktyką wtórną.


Kinesiology Taping

"Plastrowanie” to ostatnio bardzo popularny sposób stosowany dla większej efektywności terapii. Polega na przyklejeniu specjalnego plastra w odpowiednim miejscu na ciele, stosując właściwą pozycję i stopień rozciągnięcia plastra. Właściwości plastra (grubość, ciężar, rozciągliwość) są zbliżone do właściwości naszej skóry. Przepuszcza ona wodę i powietrze. Kinesiology taping ma wpływać na funkcję mięśni, poprawiać mikrokrążenie, aktywować system limfatyczny i wspierać funkcje stawów.

Istnieją różne techniki naklejania plastra: technika mięśniowa, więzadłowa, powięziowa, korekcyjna, limfatyczna, funkcjonalna. Efektywność terapii zależy od wyboru właściwej techniki, pozycji ciała i samej aplikacji, dlatego pacjent nie jest w stanie samodzielnie zaaplikować sobie plastra.


Fizykoterapia